Проект „Природата и ние”

През април 2017 година Ученическия съвет при ОУ „Неофит Рилски” спечели проект в Националната кампания „За Чиста Околна среда – 2017 г.” Проектът предвижда създаване на еко кът  в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда .

В рамките на проекта се предвижда:

Подобряване на хигиената в училищната сграда и училищният двор и район.

Озеленяване на училищните градинки с подходяща растителност –  храсти, треви и цветни растения .

Боядисване на училищните пейки, и оформяне на Класна стая на открито чрез закупуване и монтиране на беседка.

Мотивиране за доброволен труд на ученици, учители и родители.

Провеждане на дискусии по класове, открити уроци и интерактивни занимания свързани с формиране на екологична култура у подрастващите.

Създаване на зелен кът в училището. Изготвяне на брошура за резерват „Царичина”;

Закупуване на табло с билките в България, лаптоп и мултимедия за целите  на образователно-възпитателния процес по човекът и природата, околен свят, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество и биология и здравно образование.

Цели на проекта:

  1. Да се използва учебното съдържание по природни науки за формиране и развитие на екологична култура в учениците и нагласи и отговорности за опазване на околната среда.

2.Да се оборудва кабинет по екология за провеждане на открити уроци с екологична тематика, чрез използване на ИКТ. Апробиране и популяризиране на  добри практики в обучението по природни науки.

3.Да се създаде „Класна стая на открито” за провеждане на тематични уроци, тренинги и празници чрез монтиране на беседка в училищния двор с цел устойчивост на формираните знания, умения и нагласи и за продължаване на идеята за чиста околна среда.

4.Да се естетизира училищният двор  чрез екоакции за почистване, зацветяване и засаждане на растения чрез доброволен труд на учащите се, учители, родители и персонал и за вменяване на дългосрочни задължения.

Времеви график за реализация  на проекта: април 2017 г. – октомври 2017 г.

Add your thoughts

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *