Monthly Archives: април 2020

Организацията и провеждането на изпитите по чужд език от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/2020 година […]