Monthly Archives: юли 2019

Документите за кандидатстване са: Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/; Заявление за кандидатстване, в което учениците подреждат своите предпочитания за специалностите от професиите; Свидетелство за основно образование /копие/; Медицинско свидетелство /копие/ . Срокове за подаване на документи, класиране и […]