Monthly Archives: април 2019

Във връзка с реализиране на утвърдения държавен план-прием за учебната 2019/2020г. , Ви информираме ,че на 5.06.2019г. от 17.15 часа в сградата на ОбУ „Неофит Рилски“ – с.Дерманци ще се проведе родителска среща за информиране на родителите за приемането на […]