Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции