Yearly Archives: 2019

На 31.10.2019г.  ОбУ“Неофит Рилски“ с.Дерманци отбеляза с тържвсво Деня на народните будители и своя патронен празник.В тържествената програма участваха ученици от I-IVклас, а учениците от V клас по интересен начин припомниха на публиката великите дела на просветители като Неофит Рилски […]
Уважаеми родители, скъпи ученици и приятели на ОбУ “ Неофит Рилски“, заповядайте на официалното празнично откриване на новата учебна година на 16. септември от 09:00ч. Очакваме ви. […]
В лагера се включиха ученици от втори до седми клас с ръководители Виолета Иванова, Цветелина Петрова и мед. лице Цветанка Тодорова. Програмата на лагера включваше- филм„ Балкана и неговите диви животни”-работа по групи. Преход и безопасно движение в гората, изграждане […]
Документите за кандидатстване са: Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/; Заявление за кандидатстване, в което учениците подреждат своите предпочитания за специалностите от професиите; Свидетелство за основно образование /копие/; Медицинско свидетелство /копие/ . Срокове за подаване на документи, класиране и […]
Във връзка с реализиране на утвърдения държавен план-прием за учебната 2019/2020г. , Ви информираме ,че на 5.06.2019г. от 17.15 часа в сградата на ОбУ „Неофит Рилски“ – с.Дерманци ще се проведе родителска среща за информиране на родителите за приемането на […]