Author: admin

В лагера се включиха ученици от втори до седми клас с ръководители Виолета Иванова, Цветелина Петрова и мед. лице Цветанка Тодорова. Програмата на лагера включваше- филм„ Балкана и неговите диви животни”-работа по групи. Преход и безопасно движение в гората, изграждане […]
Документите за кандидатстване са: Служебна бележка с оценките от изпитите /копие/; Заявление за кандидатстване, в което учениците подреждат своите предпочитания за специалностите от професиите; Свидетелство за основно образование /копие/; Медицинско свидетелство /копие/ . Срокове за подаване на документи, класиране и […]
Във връзка с реализиране на утвърдения държавен план-прием за учебната 2019/2020г. , Ви информираме ,че на 5.06.2019г. от 17.15 часа в сградата на ОбУ „Неофит Рилски“ – с.Дерманци ще се проведе родителска среща за информиране на родителите за приемането на […]
През април 2017 година Ученическия съвет при ОУ „Неофит Рилски” спечели проект в Националната кампания „За Чиста Околна среда – 2017 г.” Проектът предвижда създаване на еко кът  в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване […]
Приложение 1 – Карта на услугите 2 – Информация за същността на соц. услуги 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации […]