Събития

Запознаване с професията астроном-среща на 1 и 7 клас с Георги Мандушев
Георги Мандушев е български астроном, който работи в САЩ, в обсерваторията Лоуъл в Аризона.

Национална програма
„Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Библиотеките като образователна среда“

Среща на 1 и 2 клас с автора Милена Димова при представянето на приказка-спектакъл“По пътя към училище“,както и на 3 и 4 клас с приказка „Аз обичам да чета“.