История

Първите сведения за просветна дейност на територията на с. Дерманци датират от 1843 год. Тогава възниква килийно училище, което се е помещавало в частна къща, според информация предоставена ни от “Национален  музей на образованието “в гр. Габрово.

Обучението се изнася в собствена сграда на мястото на настоящето училище през 1912 год. в начално училище и тази година ние приемаме за година на основаване на ОУ”Неофит Рилски”. Две години по- късно 1914 год. са положени основите и на прогимназия.

1945 год. училището прераства в Гимназия, която обхваща будни ученици и от съседните села.

1960-1961 год се преобразува в НОУ “Цако Д.Макнев”

1974-1975 год. се извършва престрояване на 6 класни стаи, тоалетни и столова.

1980-1981 год. се разширява училищния двор и се асфалтира,на мястото  на отчуждените сгради.

През 1980-1981 год. училището прераства  в ЕСПУ до 1989год.

1989 год. става ОУ

С решение на Общ. съвет гр. Луковит №”43 от 92 год. е  преименовано в ОУ”Неофит Рилски”.

2008/2009 учебна год. училището става Средищно училище.

Днес в училището се обучават 180 ученика разделени в 8 паралелки.Към него са присъединени 44 ученика от ОУ”Любен Каравелов” с. Ъглен.

Училището разполага с 20 класни стаи, физкултурен салон, 2 компютърни кабинета, библиотека, игрища за футбол, волейбол, баскетбол.

Учителския колектив наброява 12  учители от които  8 с висше образование и 4 с полувисше образование.

През 2006 г. по програма “Фар” започна саниране на сградата с цел повишаване на енергиеята включително  подмяна на дограма.Предстои подмяна на покрив, улуци, съчаци и външна изолация до края на месец февруари, в размер на 400 хил. евро.

От средства за оптимизация на училищната мрежа се подмениха подове с /ламинат и гранитогрес/, вратите на стаите и коридора на първия етаж се замениха с ПВЦ, стените се освежиха с латекс.

До края на календарната година ще бъде закупено оборудване за класните стаи- чинове и шкафове на стойност 40 хил.лв

За 12 хил. лв ще бъде закупена техника за ученически стол, в който да се хранят безплатно пътуващите ученици.

Училището се преврща в модерна база, желана територия за учениците.